Ochrana osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem webu nebo odběratelem novinek,
svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a
zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy,
které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jmenuji se Dana Klímová Hřívová, živnostník s IČ 14208806, bydlištěm Vsetínská 525/16, Brno 63900 a jsem vlastníkem a správcem této stránky Okouzlena.cz
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat
na e-mail: danakh@okouzlena.cz 

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že:

  • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
    především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
    osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich
    práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících
důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

plnění smlouvy
Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a datum narození) uvedené ve smlouvě na seberozvojový kurz či individuální službu používám k plnění účelu dané smlouvy, tedy k vyhotovení a zaslání smluvených služeb a produktů.
● marketing
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních
sdělení. Zasílám vám newslettery jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Souhlas můžete kdykoliv odvolat
prostřednictvím našich kontaktních údajů.
● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky
třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na
Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli
odvolat prostřednictvím kontaktních údajů.

fotografická dokumentace  Fotografie z živých akci budou využity k propagaci a marketingu na základě výslovného souhlasu osob na nich.  Jinak budou fotky z akcí archivovány bez označení osob a nezvěřejňovány. Fotky, které budou poskytnuty Vámi se souhlasem ke zveřejnění budou taktéž využity k marketingu na webových stránkách, nejčastěji u recenzí.

Cookies

Okouzlena.cz používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet obsah webové stránky. Jejich používání vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby. Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze kterého prohlížeče přicházíte. 

Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili moje stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní.
Přijala jsme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních
údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup pouze já a mí spolupracovníci (viz dále).
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit
vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit
ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
Akismet Anti-Spam 
WordPress
StatCounter
Facebook
Top list
Sendinblue
Simpleshop
Canva.com
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě
při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují
odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních
údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: danakh@okouzlena.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké
vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že
zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím
zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku
proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat
stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám/pošlu
ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě
vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30
dní. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc
ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů

E-maily s inspirací a články vám zasílám na
základě mého oprávněného zájmu a na základě vašeho souhlasu. Odběr můžete ukončit prostřednictvím odkazu k Odhlášení v každém zaslaném e-mailu a pomocí kontaktních údajů, zejména e-mailu danakh@okouzlena.cz.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou
zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné
třetí straně.