Jmenuji se Dana a jsem lektorka, průvodkyně a výzkumnice. 

Smyslem mého života je poznávat a chápat. Poznávat podstatu člověka, přírody, světa. Proto jsem se vždy zajímala a vzdělávala v oblasti biologie, filozofie, psychologie, etnologie, historie a vůbec každém odvětví, které obsahuje informace o podstatě člověka a života.

Na střední jsem se nad rámec školy věnovala koňáctví, přírodní magii, józe a komunikaci se zvířaty

Od útlého mládí jsem hledala především svou podstatu, zajímala se o osobní rozvoj a tak mě přirozeně zajímaly nejrůznější typologie osobnosti. Díky tomu se orientuji v pojmech typologie temperamentu (podle Hippokrata), živlové typologie, astrologie, numerologie, čínského horoskopu a feng shui, Human designu či barevné typologie podle období.

Nicméně největší přínos pro mě byla teorie typu podle Junga, celkově jungiánský popis psyché a práce s archetypy v rámci šamanské duchovní stezky.

Jako lektorka jsem pracovala už od vysoké a byla to právě práce s dětmi a dynamika ve třídě, která mě přivedla k teorii typu a proniknutí do typologie osobnosti, která mi umožnila pochopit nastavení a motivy jednotlivých dětí a přizpůsobit jejich potřebám program kurzu.

Vysokou školou jsem následovala touhu svého srdce po kontaktu se životem a pochopení jeho nejhlubších tajemství. Zvolila jsem si k tomu studium biologie se zaměřením na zvířata, k nímž mám od narození výjimečný vztah. Byť jsem nesouhlasila s institucionálním přístupem a prosazováním chladného, od empatie, citlivosti a rozmanitosti odpojeného smýšlení, zvažovala jsem akademickou kariéru s nástupem na PhD.

K tomu skutečně došlo a já se několik let věnovala výzkumu, výzkumným projektům a publikační činnosti, během nichž jsem se stala matkou.

Přestup z bezdětného života do archetypu Matky je pro každou ženu obrovským životním předělem a já na tom nebyla jinak. Sice jsem si díky předešlým letům rozvíjení mentálně-emočně-spirituální části sebe sama mohla dopřát vědomý přechod, ale to nijak nezměnšuje intenzitu a důležitost tohoto prožitku a změny.

Díky přivedení nového života mi plně došla prchavost a křehkost života a hodnota mého času a energie, který jsem od té chvíle chtěla věnovat pouze tématům a činnostem, které mi dávaly hlubší smysl.

V tu chvíli přestala atmosféra neosobní instituce řízené jakoby ji netvořili lidé, ale položky, stačit.

Jsem magistra zoologie, autorka a spolu-autorka několika vědeckých či populárně-vědeckých článků a příspěvků na konferencích.

V té době jsem se ponořila do osobního rozvoje ještě hlouběji a objevila svět online kurzů. Zamilovala jsem si tento formát. Jako pracující žena při rodičovské jsem si mohla dovolit studovat na dálku, z pohodlí domova, beze stresu a tlaku na výkon. Mohla jsem si vybrat témata, která jsem v životě skutečně potřebovala. Objevila jsem nové směry a z mého pohledu léčení, které bych bez pomoci zvnějšku nedokázala aplikovat.

Prvním kurzem byl kurz Živá žena od Janity Urbanové zaměřený na ženské sebevědomí a práci s cyklem.

Sebe-poznání a sebe-léčení byla moje osobní linka, v níž jsem měla bohatší zkušenosti a znalosti než většina lidí, které jsem kdy potkala. Otevřelo se mi téma šamanismu, které mě nedefinované provázelo již od puberty a práce s koňmi, zvířaty a přírodní magií. Zasvěcení do tohoto učení mi bylo dáváno po celou dobu skrze intuitivní komunikaci se silovým zvířetem a práci s přírodními silami a energií. O této části svého života jsem ale nikdy nemluvila, byla pro mě velmi osobní a intimní.

Zároveň s tím jsem rozvíjela svou znalost typologie osobnosti a  učila se rozšířené přístupy od tuzemských a zahraničních psychologů (Šárka Miková, kouč C.S.Joseph)  pro ještě detailnější porozumění své osobnosti a potažmo osobnosti druhých.

První setkání se silovým zvířetem a zasvěcení do šamanismus jsem podstoupila v 17 letech.

Nezávislé tvoření online kurzů s tématy ženského osobního rozvoje s důrazem na výuku technik šamanismu a teoretického podkladu vycházejícího z  jungiánské psychologie se pro mě v určitém okamžiku stalo stejně přirozenou součástí života jako je dýchání. Tento formát mi umožnil následovat svou vizi (jak říkáme v šamanismu, posvátný sen) a svobodně projevovat svou kreativitu. Vyléčila jsem si díky tomu vyhoření, k němuž jsem dospěla na projektu ochrany přírody, na němž jsem se podílela při rodičovské.

Zároveň mě tvoření online kurzů postavilo před novou výzvu učení se věcí, které jsem do té doby nepotřebovala.

Technické znalosti ohledně webu, tvoření audio-vizuálních materiálů a komunikace přes sítě jsou jen zlomek znalostí, které online podnikatel musí nasát. Byla a je to pro mě výzva a zároveň radost, rozšířit si takto obzory.

Zároveň vnímám vnitřní povinnost nezaspat a dále se rozvíjet. V průběhu let jsem absolvovala další kurzy osobního rozvoje, které mě naučily mnohé techniky práce s emocemi a mindsetem,  z nichž čerpám ve vlastní práci a předávám je dál.

Mám za sebou např.

kurz Kvantování srdcem zaměřený na techniku přepisování kvantového pole a techniku EFT na zpracování emocí

kurz Bohatá žena zaměřený na práci s mindsetem, nastavení ekonomického myšlení a zpracování emocí (rozšíření EFT techniky)

V současnosti kromě online kurzů pomáhám klientkám také v osobním poradenství a konzultacích zaměřených na sebe-poznání a sebe -vědomí v kontextu jejich aktuální situace (podnikání, práce, vztahy, těhotenství, mateřství).

Nadále se zaměřuji více na rozvoj šamanských technik, dovedností a schopností, které umožňují

  • flexibilně se přizpůsobit potřebám klientky,
  • zvyšují kvalitu života zasazením osobnosti a bytí klientky do širšího rámce veškerého života na planetě, čímž pomáhají okamžitě snižovat stres a napětí
  • pracují s psychikou jedinečným metaforickým jazykem, kterému rozumí duše, byť hlava to není schopna pobrat, a tak každému přinese, co potřebuje slyšet a pochopit nezávisle na věku, pohlaví, rase a kultuře

Šamanismus je pro mě univerzální cestou a proto je součástí vší mé tvorby. Tradice, z nichž se inspiruji, jsou různé, vybírám z každé to, s čím souzním, a tvořím svůj osobitý mix, jedinečnou kombinaci, kterou používám a učím i s odkazem na původní zdroje.

Nově si mohu do svého porozumění člověku připsat i Numeropárty od Evky Pitnerové, v níž mě seznámila s jejím jedinečným numerologickým systémem, který mi neskutečně rozšířil pochopení mého života a práci s vlastní energií a rovnováhou.

 

V duchu posvátné božské trojjedinosti mi dovol představit úrovně, na nichž s tebou pracuji:

Úroveň ducha

Hluboké nevědomí, vyšší Já, meditace. moudrost předků, archetypy, rodová linie, poslání a poselství, posvátný sen, léčení hlubokých ran a bolestí.

Metody:
Šamanské cestování, léčení, průvodci a ochránci, komunikace v Jiných světech.

Kvantování, technika dvou bodů, archetypy,

Přírodní magie, obřady, rituály, ceremonie, posvátno, ženská síla.

dana kh sebepoznání magie okouzlena šamanismus posvátná léčitelka vision quest konzultace tarot osho zen

Úroveň duše

Práce s emocemi a mindsetem, mentální vzorce a strachy.

Metody:
EFT
Typologie osobnosti
Antistresová cvičení
Mindfullness
Afirmace a podvědomé programování
koučovací přístup

Úroveň těla

Podpora fyzického zdraví, zvyšování kondice, naslouchání potřebám těla a odbourávání stresu.

Metody:
Dechová cvičení a jóga
Pobyt v přírodě (zejména u osobního poradenství a konzultací)
Intuitivní pohyb a tanec
Používání léčivého efektu přírodnin (zejména polodrahokamů)

Nakonec ti o sobě musím prozradit ještě několik zásadních věcí:

 

Miluji čaj a kávu. Mám vážný problém se mezi nimi rozhodnout. Sofiina volba byla proti tomuto úplná hračka.

Jsem rebel. 

Dodržuji pravidla, protože mám ráda ty, kteří na nich lpí, nikoliv proto, že by mi vždy dávala smysl. Jediné, co respektuji bez výhrad, jsou zákony přírody a Universa a hlas pravé vůle. Díky tomu je 95 % všech problémů jen v naší hlavě a dají se odstranit.

Mám děti a domácí zvířata.

Ráda maluji. Obvykle tvořím díla pod vlivem vnuknutí s výraznou šamansko-mystickou symbolikou. Píšu pohádky, fantasy příběhy a filozofická zamyšlení.

Můj smysl pro humor je přímo ďábelský.

V mých očích je možný každý zázrak.