• Najdi své silové zvíře

    Duchové přírody provázeli člověka od počátku jeho existence. V přírodním léčitelství stáli po boku moudrých mužů a žen a předávali jim ve vzájemné komunikaci svoji moudrost a znalosti medicíny. Tento úzký symbiotický vztah v nás stále přetrvává, stačí jej jen probudit. Koncept silového zvířete představuje neodmyslitelnou součást šamanské duchovní cesty jakožto mystický a posvátný ochránce, průvodce a učitel mladého šamana – léčitele. V tomto samostudijním kurzu s možností klást otázky komunitě a lektorovi se Ti otevírá příležitost povolat do svého života své silové zvíře a zahájit tak novou dobrodružnou etapu svého žití. Vstup a zjisti, s kým tvá podstata rezonuje nejvíce.