Online minikurz

Vaše přihlášení nemohlo být uloženo. Zkuste to prosím ještě jednou.
Vaše přihlášení proběhlo úspěšně.

Přihlášení do minikurzu zdarma:

Narovnej si vztah k sobě

Během 4 dní se dostanete od současného pocitu vnitřní nejistoty, tlaku a pochybností k přetvoření svých přesvědčení na respektující a zdravý základ láskyplného vnímání sebe sama.


Co vás čeká?

DEN 1: Vyhrab se ze sutin

- Podíváme se na to, kde se pocity pochybností a tlaku berou

- Uděláte si jednoduché cvičení na poznání 


DEN 2: Najdi zranění

- Dozvíte se o zdrojích sebehodnoty a z čeho při jejím vnitřním nastavení vycházíte

- Podíváte se pravdě do očí a připustíte si důvody svých pochybností


DEN 3: Zahoj své zranění

- Ponoříme se do zjištěných příčin vašich pocitů a pomocí vedené vizualizace je spolu opravíme


DEN 4: Nech si narůst novou kůži

- ŽIVÉ setkání na Facebooku, kde si spolu projdeme ukotvovací meditací. Provedu vás k vaší podstatě, s níž si nastavíte nový vztah. Minikurz začíná 13.9.2022 v úterý. Všechny informace k průběhu kurzu obdržíte v neděli před zahájením. E-mail s odkazem na videa prvního dne vám přijde v úterý ráno. Do té doby na sebe buďte laskaví. Vše se včas dozvíte!