O Tvářích duše

Vítej na stránce, kde ti představím typologii Tváří duše. 

Úvod

Když jsem pracovala ve školkách jako lektorka volnočasových aktivit, zjistila jsem, že každé dítě, s nímž pracuji, je velice rozdílné. Ve velmi mladém věku byly jeho potřeby velmi individuální a to opravdu dítě od dítěte. Pracovat s celou skupinkou znamenalo přeskakovat pozorností od jednoho k druhému a fungovat s různými návyky z domova, povahami a neschopností udržet dlouho pozornost u čehokoliv jiného než u volné zábavy. S tímto popudem jsem objevila různé systémy typologie osobnosti, které mi dávaly velký smysl, protože mi umožnily přesné vhledy do fungování dětí. Téměř okamžitě jsem však zjistila ještě důležitější věc. Totiž, že mi odhalují způsob fungování každého z nás. Začala jsem zkoumat rozdíly mezi různými typy u svých blízkých, rodiny, přátel, kolegů a známých. Zjistila jsem, že mám v ruce univerzální nástroj sebepoznání, který naprosto spolehlivým způsobem objasnil důvod, proč se já a lidé kolem mne chovají a myslí jinak. Jelikož jsem se již dlouho předtím zabývala šamanskou hermetikou a osobní rozvoj je mou životním stezkou, přirozeně jsem zakomponovala staré do nového, a obohatila typologický systém o šamanské, archetypální a další pohledy.

Co o tobě Tváře duše řeknou

Říkají ti, jaké máš nastavení, které si tvoje duše zvolila a projevuje ho skrze tvoji osobnost a tělo. Zkrátka, ukazují, co je pro tebe přirozené a normální. Pod přirozeností si představ tyto vlastnosti:

  • způsob přijímání informací (jak rozumíš tomu, co ti někdo řekne nebo si něco přečteš, nebo něco pozoruješ – jak to pochopíš)
  • způsob vyhodnocení informací (podle jakých měřítek se rozhoduješ, co je pro tebe ve vyhodnocení důležité vzít v úvahu)
  • tvoje vize (k jaké vizi svým konáním směřuješ, co ti dává smysl a je pro tebe přirozeně smysluplné)
  • jak komunikuješ s druhými (jak se vyjadřuješ, jak plyneš v hovoru s druhými)
  • jak funguješ ve vztazích (jak se cítíš ve společnosti, jak se chováš)
  • jak tvoříš a manifestuješ realitu

Pokud bychom chtěli zajít do více duchovní roviny, Tváře duše rovněž ukazují nastavení vnitřního muže, ženy a dítěte; odhalují podvědomé a nevědomé části projevující se v našich životech a umožňují analýzu osobních i rodových vztahových vzorců.

Typy Tváří

Základní rozdělení se řídí jungiánskou typologií, která rozděluje duši podle toho, jakým směrem primárně upíná svou pozornost.

Dovnitř (Intravertně)

PAMĚTNÍK, FILOZOF, ROMANTIK, KNIHOVNÍK

Ven (Extravertně)

DOBRODRUH, NÁVRHÁŘ, MODERÁTOR, MANAŽER

Duše ale není jedna jediná snadno čitelná vrstva. Naopak! Má mnoho úrovní, hloubek a povrchů. Vlastně v sobě každá duše skrývá všechny existující Tváře. To důležité je, že jednu z nich si zvolila jako nosnou/hlavní/primární a ta je tvojí silou. Když se ztotožníš se svou první Tváří, plyne k tobě energie duše a ty jsi ve své síle, záříš. To je ta, kterou hledáš, když procházíš testem Tváře duše. To je ta, kterou ti pomáhám určit, zakotvit a přijmout, když si objednáš Individuální setkání s Tváří duše.

Příjem nebo Výdej?

Znáš ty chvíle, kdy se ti hlavou honí myšlenky nebo nedokážeš odtrhnout pozornost od všech zvuků, pocitů v těle, vzpomínek a vjemů?

To je stav, kdy přijímáš informace = příjem. Máme ho všichni, jinak bychom netušili, co se kolem nás a v nás děje.

Znáš naopak chvíle, kdy máš před očima jasnou představu nebo v těle cítíš ten jediný správný pocit a víš, že to bude tak a nijak jinak?

To je stav, kdy vydáváš rozhodnutí = výdej. I ten musíme mít všichni, abychom mohli vyhodnotit přijaté informace a pohnout se k akci (tvoření reality).

Čtyři z uvedených Tváří patří příjmu (Filozof, Pamětník, Návrhář a Dobrodruh) a 4 výdeji (Manažer, Moderátor, Knihovník a Romantik). Ty ale musíš mít obě stránky mince, že? Mno a tady přišla ta chvíle, kdy ti prozradím, že tvoji primární Tvář přímo doplňuje, nebo chceš-li vyvažuje sekundární Tvář opačného charakteru. Tu z testu Tváře nepoznáš, ale naznačí ti ji Kompas (úvodní diagram na této stránce a zároveň symbol s mnohovrstevnatým významem napříč úrovněmi duše, který plně odhaluji pouze srdcovým klientům s hlubokým propojením na cestu Tváří duše), a já ji během tvého provázení Individuálním setkáním zaznamenávám a registruji její náznaky, takže jsem ti ji schopná do určité míry zvědomit již po prvním setkání. Chceš o svých Tváří vědět víc?

Chceš-li do systému Tváří duše proniknout hlouběji a naučit se základní použití Kompasu, mám tu pro tebe nachystaný záznam hodinového webináře O typologii Tváří duše, kde se naučíš záladní orientaci v typologii a kombinování typů napříč úrovněmi duše pomocí Kompasu. Vhodné pro zájemce o poznávání typů Tváří blízkých lidí a o práci na vlastních hlubších duchovních úrovních.